Отговори на най-често задаваните въпроси

 

С кое бойно изкуство да започна?

Джодо, иайдо и айкидо са отделни бойни изкуства и можете да започнете изучаването на всяко едно от тях независимо от останалите. Същевременно, това са изкуства, които нямат концептуални различия, имат сходни принципи и взаимно се допълват, което ви позволява да започнете практикуването на две от тях или и на трите едновременно, без това да породи у вас объркване. На едно по-високо ниво, качествата, които ще развиете, практикувайки някое от изкуствата, ще ви помогнат за по-задълбоченото разбиране и овладяване и на останалите.

 

Каква екипировка ми е необходима, за да започна тренировки?

В началото няма да ви е необходим специален тренировъчен екип (кейко ги) - такъв можете да си закупите и на един по-късен етап. За първата тренировка ще са ви необходими обикновен спортен екип (кейко ги - в случай, че и преди сте практикували бойни изкуства и имате такова) и джапанки, а за тренировките по иайдо и/или джодо - боккен (дървен меч) и джо (къса тояга). Не очакваме от вас да си закупите боккен и джо още от самото начало, затова за първите 2-3 тренировки ние ще ви предоставим такива (за да бъде възможно това, пишете ни предварително). Добре е да добиете някаква, макар и бегла представа за това какво представляват тренировките при нас, преди да си закупите оръжия. Повече информация за екипировката и за това, откъде можете да си я закупите, ще получите от инструкторите в клуба още след първата тренировка.

 

Имате ли отделна група за начинаещи и кога мога да започна?

Нямаме специално сформирана група за начинаещи - всички тренират заедно, но разпределени в различни групи в зависимост от нивото. При обучението наблягаме на индивидуалния подход, което спомага за постигане на по-голяма ефективност в учебния процес, както при начинаещите, така и при по-напредналите. Няма точно определен период, в който приемаме желаещите да се запишат, така че винаги сте добре дошли.

 

Подходяща ли е на моята възраст, за да започна тренировки?

Не съществуват възрастови ограничения - винаги можете да започнете своя път в будо. Тренировките с оръжия не са подходящи за малки деца, но тези по айкидо са добър вариант дори и за най-малките.

 

Необходима ли ми е предварителна подготовка?

Не ви е необходима предварителна подготовка, за да започнете тренировки при нас, нито пък се изисква да сте практикували бойни изкуства преди. В нашия клуб темпа на работа е напълно съобразен с нивото на физическата подготовка на трениращите и възможността им да усвояват преподавания от нас материал. Целта на тренировките е практикуващите да разгърнат потенциала си, който при всеки човек е различен.

 

Какъв е размера на месечната такса?

Поради това, че в нашия клуб се практикуват различни бойни изкуства, месечната такса е диференцирана и се определя от тренировките, които желаете да посещавате - това ви дава възможност да заплащате само тези тренировки, към които проявявате интерес. За тези, които желаят да посещават всички тренировки е предвидена преференциална месечна такса. Първите две тренировки в клуба са безплатни.

 

Какво представлява членството в клуб „Шинбукан"?

Членството в клуба не е задължително и всеки сам може да прецени дали да членува в него и кога. Ако не сте член на клуба, можете да участвате в редовните тренировки и организираните от нас семинари, но няма да имате право да се явявате на изпити, както в чужбина, така и в България. Също така, няма да имате право да участвате и в международни семинари и състезания по джодо и иайдо. Членството в клуба ви гарантира и членство в Българската Федерация по Кендо, която е част от Европейската Кендо Федерация - задължително условие, за да участвате във всички дейности, посочени по-горе. За да подадете молба за членство, трябва да сте тренирали при нас не по-малко от 3 месеца. По-подробна информация можете да получите от инструкторите в клуба, когато започнете тренировки.