Джодо и Иайдо семинар в Айндховен (Холандия)

 

От 31 юли до 4 август, 2012 г. в град Айндховен (Холандия) се проведе Международен семинар по Джодо и Иайдо, в който взеха участие над 150 души. Семинарът бе ръководен от Ишидо Шизуфуми Сенсей - 8 дан Иайдо Ханши, 8 дан Джодо Кьоши, с асистенти Йошимура Кеничи Сенсей - 8 дан Иайдо Кьоши, 7 дан Джодо Кьоши и Шоджи Кейичи Сенсей - 8 дан Джодо Кьоши и 7 дан Иайдо Кьоши. Инструктори на семинара бяха и някои от най-популярните европейски майстори със степен 7 дан по Иайдо и/или Джодо. За първи път, час от делегацията бе и сина на Ишидо Шизуфуми Сенсей - Котаро. В първата част от семинара, акцент бе поставен върху Сейтей Джодо - кихон (тандоку и сотай доса) и ката. На тренировките по Иайдо, освен катите в Сейтей, бяха отработени и корю катите от първо ниво - шоден. Направен бе паралел между начина на изпълнение на катите от шоден в Мусо Шинден Рю и Мусо Чикиден Ейшин Рю. По време на проведените изпити, от клуб „Шинбукан" степени защитиха: Христо Йорданов (2 дан Джодо и 2 дан Иайдо) и Драгомир Апостолов (1 дан Иайдо).

Снимки от събитието можете да разгледате ТУК