Джодо и Иайдо семинар в Айндховен, Холандия - Август, 2008

От 29.07 до 03.08, 2008 г. в Айндховен (Холандия) се проведе семинар по Иайдо и Джодо, организиран от Холандската Кендо Федерация, преминал под ръководството на Ишидо Шизуфуми сенсей (Иайдо – 8 дан ханши; Джодо – 8 дан кьоши; Кендо – 8 дан). Негови асистенти от Япония бяха: Кишимото Чихиро (Иайдо – 8 дан ханши; Джодо – 7 дан кьоши) – шеф на секцията по Иайдо към Японската Кендо Федерация; Киьота Куниаки (Иайдо – 8 дан кьоши); Йошимура Кеничи (Иайдо – 8 дан кьоши; Джодо – 7 дан кьоши); Шоджи Кейичи (Иайдо – 7 дан кьоши; Джодо – 7 дан кьоши); Хатаненака Атсуми (Иайдо – 7 дан кьоши); Момия сенсей (Иайдо – 7 дан; Джодо – 7 дан); Каракама Мутсио – (Иайдо – 6 дан ренши; Джодо – 5 дан) и Нагата Йоко (Иайдо – 5 дан; Джодо – 3 дан). Асистенти на Ишидо Шизуфуми бяха също Крис Мансфийлд, Лийн Бийн, Луис Виталис, Рене Ван Амерсфорд (всичките 7 дан – Иайдо и 7 дан – Джодо), Патрик Деминюк (Иайдо – 7 дан) и др. Графика на провеждане на тренировките бе следния: първа тренировка – от 09.30 до 12.30 часа; обедна почивка – от 12.30 до 14.00 часа; втора тренировка – от 14.00 до 17.00 часа.
На 29, 30 и 31 се проведе семинара по Джодо, като основният акцент през първия ден бе поставен върху кихоните по двойки (сотай доса) и рей-хо, където има най-много изменения и нововъведения за последната една година. Тренировките през втория ден от семинара бяха още по-интензивни, като акцентът бе поставен върху катите в Сейтей Джодо. Последният ден от семинара по Джодо бе отделен за подготовка за предстоящите изпит и провеждането на изпити от 1 кю до 5 дан. В семинара по Джодо взеха участие над 70 души.
На 1, 2 и 3 се проведе семинара по Иайдо, в който взеха участие над 150 души, които бяха разпределени в няколко групи в зависимост от нивото им. Сенсеите също бяха разпределени и зачислени към определени групи. Всяка една групите, работеше по различна програма съобразена с нивото на трениращите в нея. Семинарът по Иайдо бе ръководен основно от Кишимото Чихиро – шеф на секцията по Иайдо към Японската Кендо Федерация. Последния ден от семинара бе отделен за подготовката и провеждането на изпити от 1 кю до 5 дан, като имаше ново разпределение на групите, в зависимост от това кои ще се явяват на изпит и кои не.
От българската група Огнян Кожухаров (клуб „Шинбукан”) защити 5 дан по Иайдо, Теодор Леков (клуб „Шинбукан) защити 2 дан по Джодо и 1 дан по Иайдо и Цветослав Николов (клуб „Шинбукан) защити 2 дан по Джодо и 1 дан по Иайдо. В семинара взеха участие още двама българи, живеещи в Англия, които също защитиха успешно степените, за които се явиха.
Организацията на семинара беше на много високо ниво, което спомогна за това да се чувстваме комфортно и да се концентрираме единствено върху тренировките. Силно ни впечатли отличният разчет на времето и точността, с която следвахме предварително обявената програма. Това, което видяхме като организация, ниво на работа и боен дух надхвърли нашите очаквания и ни откри нови хоризонти, към които трябва да се стремим по време на тренировките тук. Искреното желание на водещите майстори в семинара да подобрят нашето ниво на работа, беше допълнителна мотивация да дадем 100% от себе си във всеки един момент. Приятната атмосфера и приятелският дух по време на семинара също допринесоха много за хубавото чувство, с което си тръгнахме от Айндховен.