Иайдо и Джодо семинар в София - Април, 2008 (Репортаж)

На 19 и 20 април, 2008 г. в София се проведе поредния семинар по Иайдо и Джодо под ръководството на сенсей Огнян Кожухаров. Семинарът бе организиран от Кендо Клуб „Муссо”, Клуб „Шинбукан” и Българска Федерация по Кендо. В съботния ден се проведоха тренировките по Иайдо, като този път в семинара се включиха рекорден брой участници. Имаше представители на Кендо Клуб „Муссо”, Клуб „Шинбукан”, Иайдо Клуб „София”, Айкидо Клуб „Ошинкан”, Айкидо Клуб „Славия”, както и представители на Айкидо Клуб от град Плевен. За първи път в семинара по Иайдо взеха участие не само практикуващи Сейтей, но и последователи на школата Мусо Шинден Рю, което бе повод Сенсей Кожухаров да демонстрира и разясни някои от основните различия и общи принципи в двата стила, а също така и да ги съпостави с други школи по Иайдо. В неделния ден се проведоха тренировките по Джодо, като този път, за разлика от обичайното, сред участниците в семинара, нямаше хора, които не са запознати с кихоните, което ни позволи да се движим с по-големи крачки, а това от своя страна доведе и до по-задълбочена работа върху определени ключови елементи в системата на Сейтей Джодо.  В заключение трябва да кажем, че за пореден път сенсей Кожухаров ни „засипа” с огромно количество материал, върху който всички практикуващи Иайдо и Джодо, трябва упорито да работят.