Jodo seminar in Sofia (01-02 March 2008) - Report

На 1 и 2 март, 2008 г.  в Спортен комплекс „Диана” бе проведен поредния семинар по Джодо под ръководството на сенсей Огнян Кожухаров, организиран от клуб „Шинбукан” и Българска Федерация по Кендо, и осъществен с подкрепата на Българска Айкидо Федерация. В рамките на семинара бяха проведени четири тричасови тренировки, а в края на семинара се проведе и изпит за кю степени по Джодо. Основните акценти бяха насочени към подхода при  преподаването и изпълнението на едни и същи кати, поставени в контекста на различните нива, на които биха могли да бъдат преподавани и изпълнявани. Акцент беше поставен и върху спецификата на работа при тандоку доса (индивидуално упражняване на кихоните) и сотай доса (упражняване на кихоните по двойки), както и върху смисъла и значимостта на тези два дяла от системата на Сейтей Джодо. Участниците в семинара бяха разделени на две групи, според нивото, на което работеха, като по-напредналите имаха възможността да упражнят и някои кати от по-високите нива в Сейтей. Бяха разяснени основни принципи в Джодо, общовалидни за повечето японски бойни изкуства. Не малка част от семинара беше посветена на подготовката за изпита и „рей хоу”. Като обобщение на семинара, може да се каже, че за пореден път той бе изключително ползотворен както за начинаещите, така и за по-напредналите участници в него, като всеки един получи достатъчно материал за работа до следващия семинар.